Ir al contenido principal

2.Características do moral.

2.Características do moral.
2.1.As accións instintivas.
Cando percibimos un perigo, notamos unha ameaza na escuridade ou vemos un posible agresor, sentimos medo e quedamos paralizados ou tratamos de fuxir. Ante un exame complicado, podémonos poñer nerviosos, súaannos as mans e a algún mesmo se lle quitan as ganas de comer.

Estes son só dous exemplos dese tipo de reaccións que chamamos <<accións do ser humano>>. Estas accións dicimos que son instintivas.

Os instintos son pautas de acción ou condutas que non aprendemos e que están moi relacionadas co corpo e as súas reaccións para adaptarse ao medio.

Dise que os instintos son hereditarios porque non son aprendido, polo que mostran poucas variacións dun individuo a outro da mesma especie.

2.2.A acción moral é libre.
No ser humano, a diferencia dos animais, case toda a súa conduta está moldeada pola súa vontade, dirixida pola súa razón e a súa intelixencia.

A liberdade ten moitos significados. Pero a liberdade á que nos referimos aquí é a liberdade para elixir, para decidir, para escoller, para obrar ou para deixar de facelo, para actuar ben ou para facelo mal. Está é a condición fundamental para considerar moral unha acción ou para chamar moral a un individuo. E a liberdade moral pode considerarse a base de todas as demais formas de liberdade.

2.3.Somos resposables.
Ligada á liberdade encóntrase a responsabilidade. Son dúas caracteristicas da acción moral que sempre van xuntas.

A medida que te vas facendo maior, os teus pais vanche dando cada vez máis liberdade, para saíres cos teus amigos, para organizares o teu traballo... A cambio, pídenche que respondas cumprindo cun rigor tamén maior os teus deberes de estudar, de traballar, de colaborar na casa... Estás aprendendo a ser responsable.

Por que é importante ser responsable? Porque cando sexas maior de idade e non esteas baixo a protección dos teus pais, tamén terás que responder das consecuencias dos teus actos, sempre que sexan accións que ti executas libremente.

Unida á responsabilidade aparece a bondade ou a maldade das accións. Isto é algo que todo o mundo recoñece asociado, sobre todo, á acción moral ou inmoral.


3.A ética.
3.1.A reflexión sobre a moral.
Cada un de nós móvese e respira aínda que non coñexa as leis biolóxicas que rexen os nosos movemetos nin a respiración. Tamén eliximos entre o que está ben e o que está mal, sentimos que alguén obrou inxustamente, escollemos axudar a un compañeiro ou compañeira que o necesita...; é dicir, actuamos de forma moral aínda que non saibamos que é iso nin en que consiste.

Cando somos nenos, os nosos pais e os nosos mestres ensínannos como debemos comportarnos, que é o que está ben e o que está mal. Tamén inflúe na nosa idea do que está ben ou mal o que pensa a xente que está arredor nosa, é dicir, os costumes e as tradicións dos nosos concidadáns.

Pero, a medida que imos medrando e coñecendo outros modos de facer, de pensar e de comportarse, tamén nós empezamos a prgeuntar se o que nos ensinaron, o que pensamos sobre a vida ou o que consideramos bo e malo é realmente así. Desde ese momento, aínda que non o saibas, empezas a construír a túa propia ética.

O <<moral>> é unha calidade da vida humana, mentres que a ética é a reflexión que se fai sobre a vida moral.

3.2.A ética como ciencia.
A ética é unha ciencia que naceu en Grecia no s.V a.C. Adóitase considerar o filósofo ateniense Sócrates como o seu creador.

Sócrates dilogaba cos seus amigos sobre o que consideraban bo ou malo. Despois, razoando entre eles, descubrían que era válido e que non de todo o aprendido con anterioridade.

Tras Sócrates, outros pensadores fixéronse preguntas sobre os problemas morais dos seres humanos e deron respostas moi variadas.

A ética é a ciencia que reflexiona sobre a conduta moral dos seres humanos para comprobar se a nosa forma de actuar e as normas nas que se basea poden xustificarse racionalmente.

Moitas desas normas morais foron propostas polas distintas relixións a xeito de leis divinas.

Unha característica de todas estas normas morais de orixe relixiosa é que son particulares; é dicir, que as consideran válidas e as practican os crentes respectivos..

A ética, aspora a unha regulación racional da vida moral. Por ser racional, pode ser aplicable e válida para todos os seres humanos, xa que todos temos en común a facultade da razón.-Facede un resumo da vida de Sócrates.

- Describe una acción de carácter moral (una boa acción, una acción mala, un castigo, un consello) e fai una reflexión (ética) sobre ela: por que está ben ou está mal?, por que é xusto ou inxusto o castigo?...

Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa.
2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso.
Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público.
Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres, iguais e independentes &…
3.Historia dos dereitos humanos. O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato:
a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo. b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social. c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal.
3.1.Dereitos de primeria xeracón. Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa.
O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político.
3.2.Dereitos de segunda xeración. Son de carácter económico, …