Ir al contenido principal
3.Historia dos dereitos humanos.
O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato:

a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo.
b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social.
c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal.

3.1.Dereitos de primeria xeracón.
Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa.

O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político.

3.2.Dereitos de segunda xeración.
Son de carácter económico, social e cultural en xeral. O seu recoñecemento chegou como consecuencia das loitas sociais emprendidas polos movementos obreiros no s.XIX: o socialismo, o comunismo e o anarquismo.

Entre estes dereitos atópanse: o dereito a un salario e a un traballo digno, a vacacións pagadas, o dereito á folga, etc.

O obxectivo destes dereitos é o establecemento dunha orde social e un sistema de goberno xustos que garantan a igualdade de todos os cidadáns e o gozo universal de beneficios laborais, sociais e culturais.


3.3.Dereitos de terceira xeración.
Foron os últimos en ser recoñecidos e fan referencia aos dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz, e aos dereitos de colectivos particularmente desfavorecidos.

Dentro destes dereitos destacan aqueles dirixidos a reforzar a protección da muller e da infancia, prohibindo expresamente a discriminación por razón de sexo, de idade, de cultura... Tamén prohiben o traballo infantil e a explotación sexual de persoas.

Por último, sinalan a necesidade de manter un ambiente beneficioso para todos, sostible e equilibrado, e a importancia de ter protexido o individuo contra o uso fraudulento e abusivo dos novos medios tecnolóxicos de información e de comunicación, que, con demasiada frecuencia, atentan contra a liberdade, a intimidade e a seguridade das persoas.

Cando en 1948 se aprobou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, aínda non se producira a enorme expansión das novas tecnoloxías e non se tiña a suficiente conciencia dos graves problemas ecolóxicos provocados polo desenvolvemento industrial, polo que estes dereitos non foron incluídos naquela primeira declaración da ONU.

4.Violación dos dereitos humanos.
Se non se respectan os dereitos humanos, ponse en risco a dignidade das persoas. Desgraciadamente, hai moitos exemplos diso:
  • Discriminación e violencia contra as mulleres.
  • A infancia. Abuso sexual, traballo infantil, utilización de nenos como soldados, etc.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo
2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa. 2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso. Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público. Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres