Ir al contenido principal

Moral e ética

Moral e ética

1.1. Que é o moral.

O temo <<moral>> procede da palabra latina mos moris, que significa “costume”. Inicialmente, obrar moralmente significa actuar de acordo coas leis e cos costumes que rexen nuha determinada comunidade.

Os costumes, as obrigas, as leis, os regulamentos..., son realidades morais, porque dependen do que as persoas queren, fanas os seres humanos.

O adxectivo <<moral>> cualifica as nosas accións que mantemos con outras persoas. Non ten sentido dicir: <<O meu can non morde, é moi moral>> ou <<O último tsunami en Xapón actuou de forma perversa ou inmoral>>.1.2. A moral é para as persoas.

Pero de que accións se ocupa a moral? En xeral, de todas en tanto que afectan aos demais ou a nós mesmos como persoas.

As nosas accións son moi variadas, aínda que poderiamos agrupalas en dous tipos:

a)Unhas están relacionadas coa nosa natureza animal (comer, reproducirnos, defendernos,...) e podemos chamalas <<accións do ser humano>>.

b)Outras teñen que ver coa nosa natureza racional ou intelectual (falar, lexislar...) e a estas, para distinguilas das outras, podemos denominalas <<accións humanas>>.

As <<accións humanas>> podémolas cualificar como ben ou mal feitas desde un punto de vista técnico.1.3. A aprendizaxe moral

Se te paras a pensar un pouco na túa vida, verás que, aínda que es moi novo, levas xa moitos cursos en centros escolares: Gardería, Infantil, Primaria e en Secundaria. En todo ese tempo empezaches a coñecerte a ti mesmo e o mundo no que vives, e así seguirás aínda durante moitos anos.

A razón dese longo período de aprendizaxe é que os seres humanos, cando nacemos, non estamos plenamente formados, temos que ir aínda facéndonos a nós mesmos durante moito tempo, ao longo detoda a vida incluso.

Cando nacemos non partimos de cero, xa que somos herdeiros dun rico pasado. Temos que aprender moitas cousas que as xeracións anteriores descubriron ou crearon e sen as que non poderiamos entender o mundo no que vivimos. E o mesmo acontece cos nosos comportamentos e cos nosos costumes.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo
2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa. 2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso. Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público. Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres
3.Historia dos dereitos humanos. O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato: a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo. b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social. c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal. 3.1.Dereitos de primeria xeracón. Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa. O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político. 3.2.Dereitos de segunda xeración