Ir al contenido principal

Moral e ética

Moral e ética

1.1. Que é o moral.

O temo <<moral>> procede da palabra latina mos moris, que significa “costume”. Inicialmente, obrar moralmente significa actuar de acordo coas leis e cos costumes que rexen nuha determinada comunidade.

Os costumes, as obrigas, as leis, os regulamentos..., son realidades morais, porque dependen do que as persoas queren, fanas os seres humanos.

O adxectivo <<moral>> cualifica as nosas accións que mantemos con outras persoas. Non ten sentido dicir: <<O meu can non morde, é moi moral>> ou <<O último tsunami en Xapón actuou de forma perversa ou inmoral>>.1.2. A moral é para as persoas.

Pero de que accións se ocupa a moral? En xeral, de todas en tanto que afectan aos demais ou a nós mesmos como persoas.

As nosas accións son moi variadas, aínda que poderiamos agrupalas en dous tipos:

a)Unhas están relacionadas coa nosa natureza animal (comer, reproducirnos, defendernos,...) e podemos chamalas <<accións do ser humano>>.

b)Outras teñen que ver coa nosa natureza racional ou intelectual (falar, lexislar...) e a estas, para distinguilas das outras, podemos denominalas <<accións humanas>>.

As <<accións humanas>> podémolas cualificar como ben ou mal feitas desde un punto de vista técnico.1.3. A aprendizaxe moral

Se te paras a pensar un pouco na túa vida, verás que, aínda que es moi novo, levas xa moitos cursos en centros escolares: Gardería, Infantil, Primaria e en Secundaria. En todo ese tempo empezaches a coñecerte a ti mesmo e o mundo no que vives, e así seguirás aínda durante moitos anos.

A razón dese longo período de aprendizaxe é que os seres humanos, cando nacemos, non estamos plenamente formados, temos que ir aínda facéndonos a nós mesmos durante moito tempo, ao longo detoda a vida incluso.

Cando nacemos non partimos de cero, xa que somos herdeiros dun rico pasado. Temos que aprender moitas cousas que as xeracións anteriores descubriron ou crearon e sen as que non poderiamos entender o mundo no que vivimos. E o mesmo acontece cos nosos comportamentos e cos nosos costumes.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa.
2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso.
Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público.
Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres, iguais e independentes &…
3.Historia dos dereitos humanos. O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato:
a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo. b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social. c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal.
3.1.Dereitos de primeria xeracón. Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa.
O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político.
3.2.Dereitos de segunda xeración. Son de carácter económico, …