Ir al contenido principal
Os valores éticos.

Os seres humanos vivimos nun mundo de valores que constitúen unha <<segunda natureza>>.

Os valores son calidades obxectivas que atopamos nas coudas ou en accións relacionadas coa acción de preferir dos seres humanos. Teñen unha orde e dous polos, un positivo e outro negativo.

Os valores éticos miden e regulan a nosa realción cos demais. Isto diferénciaos de calquera outro valor e fainos superiores. A obriga, ou deber, da que todos temos conciencia e experiencia, é unha característica específica dos valores morais.

Os valores morais, que se aprenden e son efectivos coa práctica, son imprescindibles para organizar a convivencia humana.

A educación en valores ensínanos que na vida non todo serve, que non só paga a pena perseguir obxectivos honestos e valiosos, senón que tamén os medios que utilicemos para alcanzalos teñen que ser moralmente bos; é dicir, respectuosos coas persoas.


1. Ensinanza e aprendizaxe de valores.
1.1. Aeducación en valores.
Os valores adquirímolos de moitas formas e a partir de moitas influencias. A súa aprendizaxe depende da situación social, política e económica do país; da familia e dos amigos; da educación e do ensino recibidos, ou dos medios de comunicación social aos que accedemos.

Desde nenos perseguimos o que nos parece valioso e se ninguén nos educa, os nosos valores poden limitarse a apreciar só o que satisfai as nosas necesidades primarias.

Ademais, cada un dá prioridade a valores e a cousas diferentes ao longo da súa vida, dependendo de necesidades cambiantes e segundo en que situacións e circunstancias se encontre.

Ensinar e aprender cales son os valores fundamentais na vida é unha tarefa que se realiza mediante a educación. Así pois, ser educado consiste en recoñecer os valores éticos, a dignidade da persoa, como o fundamento dunha vida que poida recoñecerse como verdadeiramente humana.

A través da educación aprendemos que na vida non todo vale e que non só paga a pena perseguir uns obxectivos honrados e valiosos, senón que tamén os medios que utilicemos para alcanzalos teñen que ser moralmente bos; é dicir, respectuosos con todas as persoas.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa.
2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso.
Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público.
Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres, iguais e independentes &…
3.Historia dos dereitos humanos. O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato:
a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo. b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social. c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal.
3.1.Dereitos de primeria xeracón. Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa.
O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político.
3.2.Dereitos de segunda xeración. Son de carácter económico, …